Welkom

Welkom op de website van de Max Havelaarschool,         

 

De Max Havelaar is een Protestants-Christelijke basisschool voor regulier onderwijs.    

   

De kernwaarden die bij ons centraal staan en die wij gebruiken in ons onderwijs zijn:

Netjes  (opgeruimd, beleefd)

Aardig (vriendelijk, met respect, elkaar accepteren)

Rustig (praten, luisteren)

Samen  (elkaar helpen, niet alleen, als groep verantwoordelijk)

 

Op deze website vindt u informatie over onze school, zoals de schoolgids, onze nieuwsbrieven en informatie van de medezeggenschapsraad en ouderraad. 

 

Veel plezier met het bekijken van onze website! 

 

Dick van Konijnenburg                                                                           

Directeur