Onze school

De Max Havelaarschool ligt in het centrum van Delft en is gevestigd aan de Voorstraat 30. Het schoolgebouw dateert van 1990 maar is sindsdien meerdere keren uitgebouwd om het groeiend aantal leerlingen voldoende lesruimte te bieden. Bij dit gebouw ligt een ruim schoolplein. De protestants-christelijke basisschool “Max Havelaar” is ontstaan uit een fusie van een aantal scholen in 1994.

 

De naam Max Havelaar is afkomstig uit een boek van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Hij beschrijft in dit boek de misstanden in het voormalige Nederlands-Indië. Max Havelaar is het symbool geworden voor de strijd voor een rechtvaardiger wereld. Ook wij hechten daar

veel waarde aan. Wij hopen met ons onderwijs de kinderen hier mede van bewust te maken en waar mogelijk ook hun steentje te laten bijdragen.

 

De Max Havelaar is een protestants-christelijke basisschool. Dit betekent dat onze identiteit vanuit de Protestants-Christelijke waarden vorm wordt gegeven. Hierbinnen is er alle ruimte voor kinderen en ouders met hetzelfde en met een ander geloof. In het curriculum wordt aandacht besteed aan de Protestants-Christelijke waarden en normen maar wordt er ook aandacht besteed aan waarden en normen vanuit een ander levensbeschouwelijk oogpunt (bijv. de Islam, het Jodendom). Het mooist wordt dit omschreven met de term ‘ontmoetingsschool’ waarin het heel belangrijk is dat kinderen met en door elkaar leren samenleven.

 

Uitgangswaarde van de Max Havelaar is dat iedereen, kinderen, ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel, zich veilig voelt op school. Op de Max Havelaar staan daarvoor 4 kernwaarden centraal. Netjes, iedereen dient zich netjes (beleefd en respectvol) te gedragen en ook de omgeving wordt netjes gehouden (opgeruimd en schoon). Aardig, iedereen moet aardig zijn voor elkaar en voor zichzelf (iedereen moet zichzelf kunnen zijn). Rustig, iedereen moet elkaar rustig benaderen en daar waar het hoort moet je rustig zijn. Samen, iedereen helpt elkaar. Die laatste is wellicht de belangrijkste want alleen door samen ervoor te zorgen lukt het om een prettige school te creëren.

 

De Max Havelaar is een middelgrote school met circa 400 leerlingen. De school bereikt in 2015 de gewenste grootte met dubbele bezetting van alle groepen en een extra instroomgroep. Totaal 17 groepen met gemiddeld 25 tot 27 kinderen per groep. Er wordt lesgegeven in leeftijd homogene groepen. De laatste jaren hebben alle leerkrachten op de Max Havelaar d.m.v. studiedagen hun manier van lesgeven zo vorm gegeven dat er voor alle kinderen goed onderwijs gegeven wordt. Zo krijgen kinderen die meer moeite hebben met de leerstof extra begeleiding waar ze het nodig hebben, voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben wordt deze ook geboden.

 

Directeur van de Max Havelaarschool is de heer Dick van Konijnenburg. Bij hem kunt u altijd terecht met vragen of opmerkingen over de school. Het is prettig als u van tevoren een afspraak maakt. Bij afwezigheid van de heer Van Konijnenburg kunt u zich wenden tot mevrouw Kim de Vos.

 

Meer informatie over onze school, kunt u lezen in de schoolgids.